David Jou Mirabent

Físic i poeta.

Títol:  “Univers i vida: preguntes científiques, preguntes religioses”.

Valorac

Cartell

Martí Boada i Juncà

Científic geògraf,
especialista en medi ambient

Títol: “Boscos i canvi climàtic” 

Valoració

Cartell

Mariona Millà i Salinas

Pintora i escriptora

Títol: “Jaume Plensa”.

Valoració

Cartell

Mar Galceran i Peiró

Pedagoga

Títol: “La cara oculta de la prostitució, mites i estereotips”.

Valoració

Cartell

Magda Oranich i Solagran

Advocada i periodista

Títol: “”Drets de les dones en el segle XXI””.

Valoració

Cartell

Print Friendly, PDF & Email