Fes-te'n soci

És important ser soci de l’Aula per mantenir-la viva, perquè creixi, per no deixar d’aprendre mentre vivim, per envellir amb qualitat de vida i de ment i perquè ha de formar part del nostre poble.

L’Aula té tres modalitats d’associat:

I.- Soci Ordinari:

És aquella persona que vol col·laborar amb l’associació i alhora participar en totes les conferències que tinguin lloc durant el curs. Disposarà d’un carnet nominatiu i intransferible.

II.- Soci Patrocinador:

És aquella persona, empresa o entitat que vol col·laborar amb l’associació apadrinant una o més conferències a l’any i, alhora, participar en totes les conferències que s’imparteixin durant el curs. Disposarà d’un carnet corporatiu que podrà utilitzar qualsevol persona que el presenti relacionada amb l’empresa o entitat.

El nom de l’empresa o entitat apareixerà de manera preferent amb el seu logotip com a patrocinadora de la conferència en tots els mitjans publicitats (tríptics, pàgina web, mitjans de comunicació, etc.), a la pantalla de l’ordinador el dia de la conferència. A més a més el seu logotip figurarà, igual que la resta de col·laboradors, i en el llistat de tot el material corporatiu durant tot el curs.

III.- Soci Protector: 

És aquella entitat o empresa que desitja col·laborar amb l’associació en el seu manteniment, continuïtat i activitats en general, amb una aportació econòmica fixa. Disposarà d’un carnet corporatiu que podrà utilitzar qualsevol persona que el presenti relacionada amb l’empresa o entitat.

El nom de l’empresa o entitat col·laboradora apareixerà amb el seu logotip en tot el material corporatiu de l’Aula, en la pàgina web de l’Aula i se’n farà difusió als mitjans de comunicació.

El soci ordinari pagarà una quota anual de 40€ que els donarà dret a:

  • Assistir gratuïtament a les conferències programades.
  • Disposar d’un carnet individual i intransferible.
  • Disposar d’un lloc assegurat a l’espai on es desenvoluparà l’activitat.
  • Assistir als actes d’obertura i cloenda dels cursos.
  • Assistir a l’assemblea anual, on s’aprovarà la memòria anual, els comptes de l’any anterior i es prendran decisions, amb veu i vot.
  • Tenir prioritat a l’hora d’inscriure’s als tallers i sortides culturals.
  • Ser membre electe per poder formar part de la Junta.
  • No inclou les activitats complementàries de pagament com són els tallers de matèries específiques, les visites culturals …

Com puc fer-me soci:

Posem a la teva disposició dues maneres de fer-te soci:

Un cop el rebem, ens posarem en contacte amb tu per acabar el procés d’alta.

  • Pots passar directament pel nostre local en horari de secretaria i realitzar l’alta directament. Si optes per fer-ho presencialment, recorda portar el DNI. La secretaria està oberta el dimecres  que hi hagi conferencia des de les 18:00 a les 18:30 h.

Per fer-se soci descarregat el formulari d'inscripció en aquest enllaç:

Print Friendly, PDF & Email