Mariona Millà i Salinas

Mariona Millà i Salinas

Pintora i escriptora.

Sóc pintora, escultora i il·lustradora; cultivo també la joia d’autor, l’escenografia i el vestuari teatral. Fa cinquanta anys que exposo a arreu de Catalunya i diferents llocs d’Europa, una obra expressionista ­ mediterrània -matèrica, que em neix de les entranyes.

Presentada amb monogràfics de l’entorn humà i cultural que sento més proper, dins del meu país, Catalunya, i treballant tan lliure com en sóc capaç, fet que em connecta amb les meves arrels culturals i familiars.

La docència de cinc dècades: (escales, instituts, centres d’art d’infants i adults, direcció d’escoles d’art, gent gran, Universitat de Barcelona, Catalunya R3dio, TV3), m’engresca a encomanar la passió per l’Art que entenc com un desvetllament, un enorme benefici i una necessitat, pera construir una societat més evolucionada i feliç.

Print Friendly, PDF & Email