Teresa Vinyoles Vidal

Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, professora jubilada del Departament d’Història Medieval d’aquella universitat.

Les línies de recerca són Història de les dones, de la vida quotidiana, dels infants, dels marginats, dels espais medievals. També he dirigit projectes de didàctica de la historia.

Algunes publicacions:

  • Les barcelonines a les darreries de l’Edat Mitjana (1976).
  • La vida quotidiana a Barcelona vers 1400 (1985).
  • L’amor i la mort al segle XIV, cartes de dones (1996).
  • Des de la frontera. Castells catalans de la Marca (2001) Mirada a la Barcelona medieval des de els finestres gòtiques (2002).
  • La vida i la mort entre horts i vinyes Barcelona 1375 (2020).
  • Usos amorosos de las mujeres en época medieval, Madrid, (2020).
Print Friendly, PDF & Email