Marcos Ibañez Llop

Marcos Ibáñez Llop

Enginyer de camins, canals i ports per la UPC. Tècnic d’Urbanisme del Departament de Territori entre 1998 i 2015.

Experiència docent:

  • Professor associat a temps parcial de l’Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de gener de 2016:
  • Professor de Matemàtiques a l’Escola d’Adults del Clot entre 2005 i 2015.
  • Des de 2016, professor de Matemàtiques a la Universitat Pompeu Fabra, dins les titulacions d’Economia, Empresarials, ADE i Filosofia, Polítiques i Economia

Experiència com a enginyer

  • Àrea de planificació i estudis territorials de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya des de febrer de 2011.
  • Responsable d’optimització de les infraestructures a la Secretaria per a la Planificació Territorial del mateix Departament des de gener de 2000 fins a febrer de 2011 (11 anys).
  • Servei de Documentació de la Direcció General d ́Urbanisme del mateix Departament des de maig de 1998 fins a gener de 2000 (1 any i 8 mesos).
  • Assessoria tècnica a GERC-INARTUR S.L. Projectes de rehabilitació del Departament d ́Ensenyament entre març i maig de 1998 (2 mesos).
Print Friendly, PDF & Email