Dr. Manuel Sans Segarra

Dr. Manuel Sans Segarra.

Especialista en Cirurgia General i Digestiu Professor de Cirurgia de la UB.

Cap del Servei de Cirurgia General i del Aparell Digestiu en l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Professor de Cirurgia de l’ Universitat de Barcelona en el Campus de Bellvitge.
Recerca bàsica i clínica.
Publicacions en llibres. ( 6)
Publicacions en revistes mèdiques de l’especialitat. ( 92 )
Organització i participació en cursos, congressos i seminaris nacionals e internacionals. ( 150 )
Gravació amb diversos mitjans audiovisuals de 20 intervencions quirúrgiques.
Membre de les Societats de Cirurgia de Catalunya, Espanya, França, Anglaterra i Japó.
Membre Fundador de la ” ISDE ” ( International Society for Diseases of the Esophagus ). 
Premi a l’Excel·lència Professional atorgat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Fundador i President de l’Associació de Metges Sèniors del Hospital Universitari de Bellvitge.
President de la Secció de Metges Sènior del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Representant del COMB en el Consell General de Col·legis de Metges. Secció Sèniors.

Print Friendly, PDF & Email