Andreu Arinyo i Prats

Joan Rosàs Reverté.
Badalona 1953.

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Pedagogia) i en Història (medieval).UB

Va ser conservador i director del Museu de Badalona.

Des del 1981 fins a la jubilació cap de la secció de coordinació museística de la Generalitat.
Publicacions i conferències sobre museologia i història

Print Friendly, PDF & Email