Felip Masó Ferrer

Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona.

La seva especialitat és la Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient.

Com a arqueòleg ha treballat amb la Universitat de Barcelona i de A Coruña a Síria, amb la Hebrew University of Jerusalem i la Universidad Complutense de Madrid a Tell Hatsor (Israel) i amb el Ministeri d’Antiguitats de Jordània a Jerash.

També va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona d’Història de l’Art Antic i Medieval.

És autor de nombrosos articles sobre història antiga i arqueologia en publicacions com ara National Geographic, Sapiens, Arqueo, Història i Vida, i autor dels llibres Grandes Civilizaciones:

Mesopotamia, de National Geographic(2013),

Historia  de la Antigua Persia. De Ciro a Alejandro (DSTORIA, 2016)

La Tierra de Canaán (2018).

Actualment treballa a Arqueonet.net com a professor d’Història Antiga i com a guia cultural de viatges.

Print Friendly, PDF & Email