Dolors Bramon

DOLORS BRAMON

Dolors Bramon és Doc­tora en Filo­logia Semí­tica (1984) i en Història Medieval (1998) per la Universitat de Barcelona. És Professora Emèrita de la Universitat de Barcelona i Membre Emèrit de l’ Institut d’Estudis Catalans. 

És autora, entre d’altres d’obres sobre aquest tema, de:

  • Ser dona i musulmana, Cruïlla, Barcelona 2008. 2ª edició id 2009. Traducció castellana, Ed. Bellaterra, Barcelona 2009.
  • En torno al islam y las musulmanas. Ed. Bellaterra, Barcelona 2010.
  • L’islam avui: alguns aspectes controvertits, Fragmenta, Barcelona 2016. Traducció castellana, id., 2019,
  • El Corán. Una inmersión ràpida, Tibidabo ediciones, Barcelona 2018.

Ha participat en nombrosos congressos especialitzats, capítols de llibres i altres mitjans de comunicació.

Print Friendly, PDF & Email