Albert Sabater Coll

Foto rodona Albert Sabater-BN

Albert Sabater és Professor Serra Húnter de Sociologia, Director de la Càtedra – Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), i Coordinador d’Estudis del Màster en Economia de l’Empresa (Business Economics) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona.

És Doctor (PhD) en Estadística Social, Censos i Enquestes per la Universitat de Manchester, Màster (MSc) en Mètodes d’Investigació Social i Estadística per la mateixa universitat i Màster en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva trajectòria docent i investigadora fins a l’actualitat s’ha desenvolupat en quatre països diferents, amb una formació acadèmica i experiència professional predoctoral i postdoctoral de més de quinze anys en universitats anglosaxones (Universitat de Manchester, Universitat de Princeton, Universitat d’Oxford i Universitat de Saint Andrews).

Ha estat investigador predoctoral Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea al Cathie Marsh Institute for Social Research (Universitat de Manchester, Anglaterra), investigador postdoctoral de l’Economic and Social Research Council a la mateixa universitat a través del programa Understanding Population Trends and Processes Affecting Society and the Population (National Centre for Research Methods), investigador Juan de la Cierva al Centre d’Estudis Demogràfics (Universitat Autònoma de Barcelona), investigador al ESRC Centre for Population Change, Centre for Housing Research i membre del Research Data Management Advisory Group a la School of Geography and Sustainable Development (Universitat de Saint Andrews, Escòcia), i investigador convidat durant dues estades llargues de recerca a l’Office of Population Research (Universitat de Princeton, Estats Units d’Amèrica) i a l’Oxford Institute of Population Ageing (Universitat d’Oxford, Anglaterra).

Els seus interessos d’investigació i docència es centren en les desigualtats socials, espacials i digitals o tecnològiques així com en les transferències intergeneracionals i en aspectes metodològics i computacionals de les Ciències Socials, utilitzant censos, enquestes i dades massives (o Big Data). És en aquest darrer apartat que realitzà la seva tesi doctoral, implementant algoritmes iteratius per tractar biaixos derivats de canvis de definició de variables i de la no resposta general (“missing data”) i diferencial a còmputs de població, tenint en compte característiques individuals com el sexe, l’edat, l’afiliació ètnica o el lloc de residència. Podeu consultar la seva tesi doctoral mitjançant el servei de la British Library EThOS, així com una gran part dels resultats estadístics obtinguts a través del UK Data Service.

Actualment és investigador principal d’un estudi de cas del consorci i projecte internacional “Artificial Intelligence for Assessment (AI FORA)” sobre l’ús de la intel·ligència artificial en la provisió de serveis socials des d’una perspectiva sociotècnica; membre de l’equip líder del Pla Nacional de Protecció de Col·lectius Vulnerables en IA, finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Transformació Digital; co-investigador i membre de l’equip de coordinació del projecte europeu de Horizon Europe “Strategies and tools for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources (RESCHOOL)” i co-investigador del projecte “Social and technological challenges for the CreatIon, Leverage and MAnagement of energy communities” (CLIMA) sobre tecnologia, energia i transferències intergeneracionals. També és col·laborador en d’altres projectes nacionals (SOLNET) i internacionals (Centre for Population Change, Connecting Generations).

És membre del Comitès d’Ètica de les Dades i de Direcció del Programa Salut/IA de la Generalitat de Catalunya, del Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals de l’Ajuntament de Barcelona i del Ethics Board del European Lighthouse on Secure and Safe AI per avançar en metodologies d’investigació per una intel·ligència artificial segura. També forma part del Consell Assessor de l’Observatori de Desigualtats Socials i de Salut de Dipsalut i anteriorment ha estat membre del Research Data Management team de la Universitat de Saint Andrews i ha assesorat diferents organitzacions com el Economic and Social Research Council en la iniciativa New and Emerging Data UK o UNESCO a través del seu Inclusive Policy Lab.

És un investigador amb Acreditació de Recerca de l’àmbit de Ciències Socials de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i forma part del Grup de Recerca Interdisciplinar en Gènere i Vulnerabilitats Socials – Grup de Recerca Consolidat atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email